Amarres
Amarres
Mooring
Mooring
Amarres
Amarres

Amarratges

Amarres
Amarres
Amarres

Operativa d'amarratge

Comença quan el guaita (controlador marítim) avisa mitjançant emissora VHF (Canal 12) els serveis d'amarratge. En rebre l'avís, es posa en marxa el dispositiu de persones i mitjans que demana el servei. En funció del tonatge del vaixell es disposen més o menys mitjans a terra i poden arribar a donar el servei dos vehicles d'amarratge preparats per facilitar el desenvolupament de la maniobra amb dos amarradors per vehicle i una o dues embarcacions d'amarratge amb la dotació pertinent de patró i mariner.

La funció d'aquests últims és donar en primera instància un servei de seguretat a la maniobra del vaixell i treballen sota les instruccions del pràctic, sota el criteri del qual es donaran els caps a terra des de l'embarcació. El segon pla de l'embarcació és donar servei a l'empresa ja que aporta seguretat a les maniobres i dóna als companys amarradors el major nombre possible de caps amb la intenció d'agilitar el servei i la seguretat de tot el procés.

Aspectes claus de l'amarratge

Quina és la feina dels amarradors?

La feina dels amarradors consisteix a assegurar/encapellar amb caps (cordes) els vaixells al moll, mitjançant els norai (elements fixos de gran resistència al moll). Quan el vaixell salpa, els amarradors tornen a actuar, però aquesta vegada per al desamarratge.

Quin equip intervé a la maniobra?

Els amarradors, a l'inici d'una maniobra d'atracada, posen en marxa dues dotacions de mitjans tant humans com mecànics. Per terra, solen anar dos amarradors amb un vehicle tot terreny dotat per poder dur a terme l'activitat en cas necessari pel cap del vaixell (proa i popa) i, per mar, una embarcació amb patró i mariner. Les embarcacions són dissenyades i construïdes amb les especificacions que es requereixen per dur a terme amb seguretat, agilitat i practicitat aquestes maniobres.

En què consisteix una maniobra?

L'operativa o maniobra comença quan, via VHF, el controlador de trànsit marítim informa que s'aproxima al Port un vaixell amb pràctic a bord (capità del Port). Els amarradors es desplacen, tant per terra com per mar, al moll d'atracada a esperar el vaixell. Un cop el vaixell és a prop, els amarradors, a peu de moll, i l'embarcació de caps es disposen a amarrar el vaixell sota les directrius del pràctic i dels oficial d'a bord, juntament amb la professionalitat i criteri de l'amarrador, que sempre ha d'imperar en un treball tan dinàmic i imprevisible com el aquest.

Quin paper té l'embarcació d'amarratge?

El paper de l'embarcació d'amarratge és situar-se prop del vaixell, on la marineria arria el cap i sota la perícia del patró i del mariner de l'embarcació situen el cap a bord, per després traslladar-lo fins als companys amarradors que es troben a peu de moll i encapillar el cap que duu l'embarcació al norai.

Com es porten a terra els caps quan no hi intervé l'embarcació?

Des del vaixell llencen una sisga (cap fi amb un pes en un extrem) cap a terra i els amarradors la recullen. Els mariners d'a bord hi amarren el cap en un extrem. Després el recullen fins tenir-lo a prop del moll, on s'encapella finalmente al norai.